Štěpán Neuwirth

Novinář, spisovatel, publicista.

Vážení čtenáři a vážené čtenářky,
pokud jste otevřeli tuto webovou stránku, pak budu rád, když se zamyslíte nad mým poselstvím. V této chvíli (23. dubna 2020) je mi šestasedmdesát let. Celý svůj život jsem zasvětil Přírodě a její ochraně. Můj vztah k Matce nás všech budoval můj tatínek od mého útlého dětství. Vštípil mi zásady chování ke všemu, co na této planetě žije, roste, létá či plave. Jednou provždy zůstala v mé paměti zafixována jeho slova, cituji: "My, tedy lidé, bez Přírody nemůžeme existovat, kdežto ONA bez nás ano!"

Publikuji od roku 1966. Vždy jsem se opíral o fakta a poznané, pochopené skutečnosti. Své myšlenky jsem nepokrytě dával najevo, třebaže mnohým - zejména politikům - nebyly po chuti. Jenže na politicích mi nikdy nezáleželo, málokteré jsem respektoval, ve většině jsem žádné autority neviděl. Vždy jsem stál za svým názorem, že budoucností lidstva jsou - děti. Tedy, pokud budou vychovávány k úctě a respektu vůči planetě Zemi, té jedinečné modré planetě, která putuje nekonečným a liduprázdným Vesmírem.


Tak prosím: Neničte tento velkolepý dar, tuto krásnou a nenahraditelnou kuličku, na níž jsme jen a jen pouhými hosty! V této době nám dává zcela zřetelně najevo, že nejsme jejího pohostinství hodni. Obávám se, že náš pobyt na planetě Zemi se může stát brzy minulostí.

S úctou Váš

Štěpán Neuwirth

Novinář, publicista, spisovatel. Do literatury vstoupil románem Pazderna, který publikoval v Ostravském večerníku (1977/78) pod pseudonymem Roman Jiříkovský. Na přelomu let 2002/2003 napsal řadu esejů, v nichž zaujímá kritický postoj k vývoji naší země po roce 1989. Soubor esejů, který nazval Zastavení uprostřed života, nebyl oficiálně nikdy vydán, protože nakladatelé se obávali reakce tehdejší politické garnitury. Eseje byly tedy šířeny jednak po internetu, jednak samizdatovou formou. Další část tvorby věnoval dětem: Pohádky s vůní luk a lesů (2 vydání), Srna z olšového mlází (3 vydání), Smrt číhá v tůni, Paseka živých jelenů. Z přírodních námětů čerpají knihy pro dospělé: Povídky od loveckého krbu (3 vydání), Dříve než zemřou řeky, Toulky nejen s kulovnicí, Ostroretky v proudu, Lovci v krajině divokých sviní (2 vydání), Vyznání krajině, Nejkrásnější ze vzpomínek.
Z jedenáctiletého působení ve funkci tiskového mluvčího ostravské fakultní nemocnice vytěžil knihu Tep nemocnice, která získala v roce 2003 prestižní literární cenu E. E. Kische. Toto téma později rozšířil knihou Puls nemocnice(2 vydání). Jako spoluautor se podílel na monografii Zemědělské družstvo v Polance nad Odrou. Spoluautorsky rovněž přispěl do antologie mysliveckých povídek v knihách Myslivecká vyznání a Z lesů, luk a strání. Rovněž přispíval do časopisu Myslivost a jeho příloh Myslivecké zábavy. Autorovy povídky se pravidelně objevují v Magazínu myslivosti.
Dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem Ostrava a Olomouc zvlášť vynikala v pořadech Dagmar Misařové - Apetýt a Petra Breitkopfa - Větrník. Byl protagonistou a někdy i spoluautorem pořadů České televize (např. Krásná neznámá, Jak se máte, sousede, Náš venkov a další). K posledním autorovým dílům patří kniha povídek Když myslivci vyprávějí a přepracovaný román Pazderna. Přečtěte si také některá z autorových vyprávění, která poskytl naší rubrice Čtení ke kávě, např. Místo u řeky, Nesmazatelný obraz, Čekání na jaro aj.