Boj ve jménu přírody

DOPIS VLÁDĚ, ZEJMÉNA PREMIÉROVI

MOTTO: AŤ PREMIÉR PŘENECHÁ ODPOVĚDI NA PODOBNÉ STUPIDNÍ OTÁZKY TYPU: "MÁM NOSIT ROUŠKU V AUTĚ?" TŘEBA VRÁTNÉMU V BUDOVĚ ÚŘADU VLÁDY.

Zdravý rozum nelze nahradit žádným vzděláním. Bohužel, to platí v této době zejména ve vztahu k Bundesrepublik Deutschland v čele s kancléřkou Frau Merkel.

Tato, z hlediska etiky ženské krásy příliš neobdařená, bezdětná a vysokou politickou funkcí zdevastovaná bytost má na svědomí současnost i budoucnost sedmi set milionů Evropanů. Její pozvání migrantů - z větší části primitivních a s jinou kulturou, která je charakteristická pro kontinent, odkud pocházejí - lze charakterizovat jako HRDELNÍ ZLOČIN.

Dnes už Řekové brání své hranice prostředky síly. A kéž by ještě přitvrdili! Chrání tak zbytek Evropy a stovky milionů Evropanů. Ta, která má tento stav na svědomí, kancléřka Angela Merkel, by měla být postavena před mezinárodní soud.

Příčí se mi, že premiér Vlády České republiky je až příliš servilní vůči kancléřce a Německu jako takovému. Jsem přesvědčen o tom, že občané ČR nesouhlasí s pozvolnou okupací našeho státu prostřednictvím ekonomiky, s rozprodáváním majetku a půdy zvlášť zahraničním developerům. Pokud premiér v roce 2019 konstatoval, že v potravinách nejsme soběstační, tak mu kladu otázku: Proč tomu tak je, pane premiére?

Vláda má určitě podrobné informace o stavu, a to nejen půdy, ale i ztráty suverenity ČR, která souvisí s vlastnickým právem k této zemi. Systém, který politici v ČR nastolili, je zhoubný. Chtěl bych doufat, což se mi zřejmě nepodaří vzhledem k mému věku - je mi 76 let - že viníci budou povoláni k odpovědnosti a potrestáni.

Uzavírám konstatováním, že substituovat zdravý rozum skutečně nelze pražádným vzděláním, pokud toto vzdělání se o zdravý rozum neopírá. Stejně tak poníženost nemůže nahradit hrdé chlapské chování a upřímnou lásku k vlasti, byť malé rozlohou, ale bohaté historickými zkušenostmi s germánským živlem.

S pozdravem Štěpán Neuwirth

Ostrava

23. března 2020