Mé reakce na aktuální dění

CHYTRÉMU NAPOVĚZ, OSTATNÍM NEBRAŇ ŽÍT DÁL V NEVĚDOMOSTI! 

Přítel mi nabídl dvě knihy. Autoři jsou profesor Koutecký a profesor Beneš, tedy dva vynikající lékaři. V kontextu s jejich myšlenkami, ale také pod dojmem videa na němž běloši líbají nohy černým migrantům a policisté a vojáci poklekají rovněž před těmi, kdo přišli okupovat některé evropské země, jsem dal dohromady pár myšlenek. 

Stáří může snášet fyzické bolesti, ale s čím se nemůže vyrovnat, to je utrpení duševní, které plyne z chování společnosti vůči těm, kdo ji pomáhali vybudovat. 

Více se dozvíte

"Máte slovo"

Vážení spoluobčané, tedy vy všichni, kdo patříte k převládající většině rozumných a slušných lidí. Tam - bohužel - odmítám zařadit politiky a spolu s nimi všechny, kdo se chovají jako keťasové, tyjící z bídy národa. Dnes jsem se rozhodl vás oslovit, protože mě k tomu přivedlo shlédnutí pořadu "Máte slovo", které bylo odvysíláno 28. května 2020.

Téma? Zdražování zeleniny, ovoce a potravin vůbec. Uvedu nejprve závěr pořadu, cituji: "Zdražovat se bude dál!"

Nebere se tedy ohled na skupinu nízkopříjmových obyvatel, zejména důchodců. Nebere se ohled na mladou generaci, jejíž zdravý vývoj odvisí od dostatku a přístupnosti ke zdravé výživě - ovocem a zeleninou počínaje a bílkovinami ve formě masa konče.

Průběh diskuze přítomných byl velice poučný pro každého, kdo má mozek v hlavě. Ceny zeleniny a ovoce se zvedají proto, že Španělsko postihly mrazy a Španělsko je hlavním dodavatelem květáku, rajčat a citrusových plodů pro Evropu. Ceny masa se zvedají proto, že vinu nese hlavně Evropská unie. Kvalita vepřového je nízká proto, že naše prasata se vyvážejí na porážku stovky kilometrů do Německa, takže díky vystresovaným zvířatům se k nám vrací znehodnocené maso.
A vyváží se tam proto, že po roce 1989 byly v ČR zlikvidovány jatka natolik, že zůstalo jen pár firem (např. Jatka Libochovice), kde se zvířata poráží a výrobky se ihned distribuují do blízké obchodní sítě. Ostravanům se určitě vybaví vzpomínky na likvidaci masokombinátu MARTINOV.

Byly také zlikvidovány cukrovary. Proč? Protože polistopadoví politici je nechali rozprodat zahraničním majitelům (Francouzům), kteří nedodrželi podmínky smlouvy a cukrovary zbourali (např. cukrovar Hrochův Týnec), takže dnes cukr dovážíme; stejně tak prodali vodovody
a kanalizace. Stejně tak byla rozprodána naše země, naše krajina, naše orná půda!

Diskuze se pak ubírala chaoticky od problému k problému. Běda, když se zmínilo, že Maďarsko zakázalo vývoz prasat ze země! (Proč to nedokázala naše vláda?) Hned byla diskuze otočena jiným směrem. Běda, když byla položena otázka, proč vyvážíme vepřové do Číny? Otázce, proč nejsou peníze na dotace zemědělcům, ale naopak neuvěřitelné finanční objemy míří
k neziskovkám, z nichž většina si díky tomu blahobytně žije (seznam najdete na internetu), aniž by jejich činnost byla národu prospěšná, se diskuze také vyhnula.

Ani paní Jílková se neodvážila k těmto otázkám se vrátit. Zřejmě pokyn "shora" byl jasný. Podstatu problému zatajit, umlčet, nedovolit dostat k národu skutečnou pravdu: Byli to politici, kteří rozvrátili fungující systém, národní majetek rozprodali, nechali zničit a národ tak odsoudili k postupnému vyhladovění a nezdravé stravě - viz dvojí kvalita potravin - kterýžto proces stále pokračuje. Výměra zemědělské půdy klesá, její kvalita se zhoršuje, chemie nás ničí. Navíc to, co dovážíme
z Dánska či Nizozemí, je přecpáno pesticidy. A tyto látky se dostávají i díky našim zemědělcům
do spodních vod, takže pijeme vlastně jedy!

Z mého pohledu jsme dnes v neuvěřitelné krizi, ale ne kvůli koronaviru, ale kvůli naprostému selhání politiků a dalších "kormidelníků našeho hospodářství".

To, co provedli po roce 1989 s naší zemí, s národem, je trestuhodné, ale ne ve formě ty ty ty!

Kdo se postaví proti národu a vlastní zemi má být potrestán trestem nejvyšším!

Váš Štěpán

Milí čtenáři, nedá mi to, abych krátce neglosoval jeden dnešní (27.5.2020) titulek na Novinkách.
Udženija: HŘIB JE AROGANTNÍ HOVADO A VIDLÁK.
Nu, vulgárnost má u nás zelenou. Sprostě hovoří kde kdo: ženy, muži, poslanci a poslankyně, politici obecně.
Údiv není zrovna na místě. Kdo léta pozoruje dění na naší politické scéně, ví, odkud se tato cháska rekrutuje. Zřejmě z nejspodnější spodiny, z nejsmrdutějšího bahna společnosti, odkud se tito lumeni vyrojili jako houby po dešti, tedy po roce 1989.
Je mi lhostejné, jak se na nás dívá civilizovaný svět. Z jeho názorů se mi špatně nedělá, to spíše je mi na zvracení z výroků těch, kdo se chopili moci a teď předvádějí, kam to může vést, když schopní, moudří, inteligentní a slušní odmítají převzít odpovědnost za naši budoucnost a přenechají jeviště historie pochybným individuím. (Poznámka: jen jsem netušil, že je jich tak hodně!)
Takže jen tak dál, páni a paní politici a političky. Už jste pokazili mnoho, tak ten úpadek doveďte do zdárného konce. Stejně budete zapomenuti, pouze vy sami a vaše rodiny ponesou punc ubožáků, primitivů a - promiňte - tupců, jakých SVĚT NEVIDĚL. 

Milý čtenáři, žijeme v době plné událostí, které ne vždy přispívají k pocitu štěstí a harmonie. Vrať se, prosím, spolu se mnou do let, kdy jsem neměl tušení, čeho se jednou dožiji. Zapomeňme spolu na všechny ty Hřiby, Novotné a další pomatence, kteří matou mozky normálních lidí neuvěřitelnými produkty svých šílených mozků. Nabízím ti vzpomínky svého dětství z doby začátku padesátých let minulého století. Byla to nádherná doba. Škoda, že dnešní děti něco podobného už nezažijí...

Váš Štěpán

Mé názory si můžete přečíst v článku níže. ↓

NEVYCHÁZÍM Z ÚŽASU

V této zemi, který kdysi prý mlékem a strdím oplývala, se rodí prazvláštní skupina lidí. Pasují se do role politiků a chtějí řídit náš život. Ale vědí o něm skutečně něco? Vnímají každodenní realitu?

Čas od času se na mne obrátí někdo z mých čtenářů a položí mi otázku, na kterou se snažím se vší odpovědností a na základě faktů odpovědět. Včera (29.4.2020) vystoupil v televizi jeden z těch "moudrých" a svěřil se národu, jak byl on a jeho soukmenovci zaskočeni suchem a z toho plynoucím nedostatkem pitné vody a vody vůbec. Zkoprněl jsem úžasem nad jeho vývody, protože já osobně na to, co nám za překvapení přinese desetiletí devastovaná příroda, reaguji už mnoho a mnoho let. A nejen já! Fakta nabízejí renomovaní odborníci, ale ti - pohříchu - nevládnou. Rozhodl jsem se, že čtenářům nabídnu to, co jsem jednomu tazateli odpověděl. Úsudek ať si utvoří každý sám: