Voda

...to nejcennější, co máme!

Milí čtenáři, jak rád bych na svých webových stránkách nabízel pozitivní, úsměvné a krásné věci. Bohužel, žijeme v době, kdy začínáme sklízet plody svého chování k přírodě. Z dračího semene naší arogance vůči planetě Zemi vzklíčilo něco horšího, než jsme si dovedli představit. A zdá se, že to stále mnoha lidem nedochází. Navíc se zdá, že ti, kdo za tento stav mohou, bagatelizují a popírají dopady špatných rozhodnutí. Nejen to, začínají vršit další, a to s pokračujícími zábory půdy, jako kdyby se rozhodli, že v jízdě do pekla budou pokračovat stůj co stůj. Kdysi kancléř Bismarck pronesl tuto větu: "Chceme-li zničit jakýkoli národ, zničme jeho morálku!"

Opravdu se to v případě Čechů, Moravanů a Slezanů podařilo?

Proto udeřím do tympánů vašeho svědomí a zvolám: "Národe můj, jak dlouho si to ještě necháš líbit?"

Zdroj na článek viz Sucho je Česku vidět už i z vesmíru 

Odkaz na vyjádření si můžete přečíst níže 

Váš Štěpán, 20. května 2020